Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ คืออะไร

วันที่: 14-09-2013

ข้อมูลเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 
ใครเป็นผู้ค้นพบทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์?
 
……….ใน ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) ดร.เอช.เชอร์วู้ด ลอว์เรนซ์ (Dr.H.Sherwood
Lawrence) ได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญมาก ในระหว่างกระบวนการศึกษาวัณโรค
(tuberculosis) ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่สำคัญในยุคสมัยนั้น เขาค้นพบการตอบ
สนองของภูมิคุ้มกันสามารถส่งผ่านจากผู้บริจาคไปยังผู้รับได้ โดยผ่านการฉีดสารสกัด
ของ ลิวโคไซท์ (Leulocytes : เซลล์เม็ดเลือดขาว) การสำรวจตรวจสอบในขั้นต่อไป
ทำให้เขาสรุปได้ว่าสารสกัดภูมิคุ้มกันนี้ต้องประกอบด้วย “แฟกเตอร์” ที่ทำให้มันมี
ความเป็นไปได้ในการส่งผ่านภูมิคุ้มกันของผู้บริจาคไปยังผู้รับบริจาค เขาเรียกโมเลกุล
เหล่านี้ว่า “ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์”

 
……….ใน ค.ศ.1989 (พ.ศ.2532) นักวิจัยสองท่านได้ศึกษาวิจัยเสร็จสมบูรณ์ถึง
กระบวนการสำหรับการสกัด สารสกัดทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากน้ำนมเหลืองของวัว
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ให้ผลในรูปแบบของสารสกัดเข้มข้น หมายเลขอ้างอิงสิทธิ
บัตร คือสิทธิบัตรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหมายเลข 4,816563

 
……….ใน ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) ประสิทธิภาพและปลอดภัยของการเสริมอาหารด้วย
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ถูกทำให้น่าเชื่อถือโดยคะแนนจากผลการศึกษาทางคลินิก
ทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์เพียงเพิ่งเริ่มต้นที่จะจับประเด็นของความนัยที่แฝงอยู่อย่างลึก
ซึ้งของการบำบัดรักษาด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพื่อบ่งชี้ภาวะสุขภาพ ไม่เพียงแต่
สำหรับผู้คนในปัจจุบันเท่านั้น แต่เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย
……….ดร.แกรี วิลสัน(Dr.Gary Wilson) และ ดร.เกร็ก แพดด็อก(Dr.Greg Paddock)
ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการทดสอบจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนและประสบความสำเร็จ
เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากสมาคมยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) สำหรับ
เทคโนโลยี ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีอันโดดเด่นผ่านการจดสิทธิบัตรนี้
เองที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการสกัดออกมาเดี่ยว ๆ หรือคัดแยก ทรานสเฟอร์
แฟกเตอร์ จากน้ำนมเหลืองของวัว ด้วยเทคนิคการสกัดนี้ทำให้สามารถเก็บสะสม
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ บริสุทธิ์จากน้ำนมครั้งแรกของวัว นำมาอบแห้งและจากนั้นก็
เก็บรักษาไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์

 
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนหรือไม่?
 
……….นับจนถึงวันนี้มีการตีพิมพ์กรณีศึกษาทางคลินิกและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มากกว่า 3,000 ชิ้น คะแนนจากนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับและแพทย์ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นเวลากว่าห้าสิบปีล่าสุดที่มีการประมาณการว่า มีการใช้เงิน
ถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการค้นคว้าวิจัยศึกษาข้อมูลที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างหนัก
แน่นว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ให้คุณประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกันอย่างเศษสุด มีการบันทึก
ไว้เป็นเอกสารและการรับรองผลทางวิทยาศาสตร์ว่า การปรากฏขึ้นของทรานสเฟอร์
แฟกเตอร์ ถือเสมือนเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาสุขภาพใน
ระดับโลก
……….เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (NK
cells : Natural killer cells) หรือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ค้นหาและทำลายผู้บุกรุก
ซึ่งแปลกปลอมเข้ามา) เราก็จะเพิ่มความสามารถของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้
อย่างมหาศาล
……….ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) วารสารสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ
แห่งอเมริกัน (Journal of the American NutraceuticalAssociations) ได้ตีพิมพ์การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือผสมผสานกันจำนวน 196 ชนิด ซึ่งคัดจากผลิตภัณฑ์
ที่ทำการทดสอบมากกว่า 400 ชนิดโดยได้ค้นพบผลิตภัณฑ์ 44 ชนิด ว่าสามารถ
กระตุ้นการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ทรง
พลังที่สุดในจำนวนเหล่านี้สามารถเพิ่มอัตราการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ
ได้ถึง 48.6 เปอร์เซ็นต์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากน้ำนมเหลืองได้รับการทดสอบ
แยกต่างหาก และพบว่าสามารถยกระดับการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติได้
เป็นพิเศษมากว่าปกติถึง 103 เปอร์เซ็นต์เหนือระดับค่าเฉลี่ย
หากตัวเลขนี้ยังไม่น่าประทับใจเพียงพอ เมื่อมีการนำ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาผสม
ผสานกับสารประกอบธรรมชาติอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิดที่ส่งเสริมภาวะภูมิคุ้มกันมันก็
สามารถเพิ่มระดับการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติได้ถึง 284 เปอร์เซ็นต์
เหนือระดับค่าเฉลี่ยปกติ
……….กรณีทดสอบนี้บ่งบอกอะไร? พูดง่าย ๆ ก็คือตัวเลขที่ไม่เคยมีมาก่อนเหล่านี้ช่วย
ยกระดับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ให้อยู่ในระดับสูงสุดของรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพที่เป็นตัวช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน  นัยแฝง ใครก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะเจ็บ
ป่วยได้ง่าย จำเป็นต้องมองหาประโยชน์ของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อย่างจริงจัง
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันตาม
ธรรมชาติระดับแนวหน้าด้วยคุณประโยชน์อันกว้างขวาง ที่เสนอแนะได้ว่า ทรานสเฟอร์
แฟกเตอร์ ไอโซเลท ให้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าสารประกอบประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  
 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์คืออะไร?
 
 
……….Transfer Factor คือโมเลกุลขนาดเล็กที่พบได้ในน้ำนมแรกของมารดา
โมเลกุลเหล่านี้จะให้ความฉลาดกับภูมิคุ้มกันซึ่งถูกถ่ายทอดจากระบบภูมิคุ้มกันของ
มารดาไปสู่บุตรเพื่อที่จะใช้ในการจดจำและต่อสู้กับภัยคุกคามจากเชื้อโรคภายนอก 
ในการถ่ายทอดข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง
Transfer Factor  จะทำหน้าที่เสมือนอาจารย์ให้กับเซลล์ใหม่ที่ผลิตขึ้นในร่างกาย
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อการอยู่รอดของเซลล์ที่เกิด
ใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่
Transfer Factor  ไม่ได้มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น มันจึงสามารถที่จะถูกสกัดออกมา
จากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดก็ได้และสามารถที่จะทำการถ่ายทอดข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้เช่นกัน
……….โดยปกติ  TransferFactor เป็นตัวช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันระหว่างเซลล์ในร่างกายให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และในที่สุดแล้ว
Transfer Factor จะช่วยเพิ่มระดับความสามารถของร่างกายให้ทนทานต่อการโจมตีและ
ตอบโต้กับสิ่งปลกปลอมต่าง ๆ
Transfer Factor กับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันอย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้รายงานการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ใช้ Transfer Factor ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยการทำ
วิจัยค้นคว้าของสถาบันลองเจฟวิตี้ เมดิซิน ( Longevity  Medicine) ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการค้นคว้าวิจัย
และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินความสามารถของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบภูมิคุ้มกัน
……….Transfer Factor  ได้ถูกนำมาทดสอบทางด้านความสามารถในการเพิ่มการ
ทำงานและกิจกรรมของเซลล์เพชฌฆาต ( Natural Killer Cell) นักวิจัยได้ใช้เซลล์
เส้นเลือดฝอยที่ถูกคัดแยกมาจากกลุ่มอาสาสมัคร การทดสอบได้บ่งชี้ว่า Transfer
Factor  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานของเซลล์เพชฌฆาตได้ถึง 437
เปอร์เซ็นต์  ซึ่งมากกว่าการตอบสนองของภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปที่ปราศจากการได้รับ
Transfer Factor เข้าสู่ร่างกาย
……….เซลล์เพชฌฆาตนั้นมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เซลล์เหล่า
นี้จะแสวงหาและทำลายเซลล์ชนิดอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เซลล์เพชฌฆาตมี
ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความแข็งแรงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

 
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาจากไหน?
 
 
 
……….ในมนุษย์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาจากระบบภูมิคุ้มกันที่มีการสั่งสม
ประสบการณ์ของแม่ที่ส่งผ่านไปสู่ลูกน้อยของเธอผ่านน้ำนมเหลือง (colostrums :
น้ำนมครั้งแรกที่ลูกของมนุษย์/สัตว์ได้รับทันทีหลังจากการเกิด) น้ำนมเหลืองจะอุดม
ด้วยกองทัพของส่วนประกอบของภูมิคุ้มกัจำนวนมากที่ส่งผ่านไปยังทารกแรกเกิด
ด้วยกระบวนการดังกล่าวระบบภูมิคุ้มกันของทารกแรก
เกิดจึงได้รับประโยชน์จากภูมิคุ้มกันที่มีอายุมากกว่าในการต่อสู้กับผู้บุกรุกที่เก่งกาจนับ
ล้าน ๆ ตัว  นอกจากนี้ ครูผู้สอนภูมิคุ้มกันที่มาจากน้ำนมเหลืองของแม่ยังช่วยสอน
เซลล์ภูมิคุ้มกันของทารก  ดังนั้น ทารกจึงสามารถจัดตั้งการต่อสู้ป้องกันของตนเองได้
ในอนาคต
……….ผ่านน้ำนมเหลืองธรรมชาติของแม่จะมอบวิธีการอันมหัศจรรย์ให้กับระบบ
ภูมิคุ้มกันของทารกที่ยังเจริญเติมโตไม่เต็มที่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากภูมิคุ้มกันของ
แม่ที่มีอายุมากกว่า ซึ่งได้ต่อสู้กับการติดเชื้อนับพันๆ ครั้งมาแล้ว ผลก็คือ ทารกจะได้
รับการติดเชื้อและเข้มแข็งขึ้นในการต่อสู้กับการติดเชื้อต่าง ๆผ่านน้ำนมเหลือง ทารก
จะได้รับการถ่ายทอดข้อมูลภูมิคุ้มกันของแม่
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กต่าง ๆ จึงนับได้ว่าเป็นส่วนที่
มีคุณค่ามากที่สุดของน้ำนมเหลือง
……….ความเชื่อในอดีตที่ว่าน้ำนมเหลืองเป็นแหล่งอาหารเพียงอย่างเดียวที่อุดม
คุณค่าทางโภชนาการ และสามารถผลิตสูตรลอกเลียนแบบขึ้นมาแทนที่ซึ่งนำไปสู่
อาการแพ้ที่พุ่งสูงขึ้นในวัยเด็ก และลดการสุขภาพดีโดยรวมในวัยเด็ก น้ำนมเหลืองจึง
เป็นมากกว่าของเหลวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น
คุณรู้หรือไม่? ลูกวัวที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ของมันทันทีหลังคลอดจะตายลง
ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ด้วยการติดเชื้อซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ธรรมดาที่สุด
น้ำนมเหลืองสร้างขึ้นมากพร้อมตัวสร้างภูมิคุ้มกัน
……….ขณะที่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าน้ำนมเหลืองประกอบด้วยแอนตี้บอดีซึ่งสร้างขึ้นมา
โดยแม่เพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อ พวกเขาก็เพิ่งจะยอมรับเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ทรานสเฟอร์
แฟกเตอร์ มีอยู่ในของเหลวเปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการนี้ด้วยและมีความสำคัญเช่นกัน
มารู้จักนมน้ำเหลืองกันเถอะ
 
    คำว่า “นมน้ำเหลือง” หลายท่านอาจยังไม่คุ้นหูนัก ก็เลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง
เพราะนมน้ำเหลืองเป็นอาหารอันทรงคุณค่าสำหรับลูกน้อย และโอกาสทองในการ
เลี้ยงดูทารกด้วยนมน้ำเหลืองนี้ ก็มีอยู่เพียงไม่กี่วันเท่านั้น น้ำนมในวันแรกๆ ต้องให้ลูก
ได้กิน เพราะมีประโยชน์เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีให้ลูก  ลูกได้กินแล้วจะแข็งแรงไม่ค่อย
เจ็บป่วย ซึ่ง นมน้ำเหลือง คือ น้ำนมแม่ในระยะ 4 - 5 วันแรกหลังคลอด มีลักษณะใส
 สีออกเหลืองประโยชน์ของน้ำนมเหลือง คือ ช่วยเพิ่มแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสใน
ลำไส้ของทารก ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และลดปริมาณแบคทีเรียอีโคไล ซึ่ง
เป็นอันตรายลงได้ อีกทั้งยังมีภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ (ตัวสำคัญ คือ แกมม่าโกลบูลิน-จี
ซึ่งทำหน้าที่ระงับการขยายตัวของเชื้อโรค) อยู่มากกว่านมแม่ในระยะหลังๆ และยังมี
โปรตีนซึ่งมีธาตุเหล็กที่เรียกว่า ทรานสเฟอร์ริน ที่ช่วยนำธาตุเหล็กไปใช้สร้างเม็ด
เลือดแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในนมผง การให้นมน้ำเหลืองแก่ลูกจะช่วยสร้างเกราะ
ป้องกันเชื้อโรคขึ้นในลำไส้ เมื่อเปรียบเทียบทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่ กับทารกที่เลี้ยง
ด้วยนมผงแล้ว ในลำไส้ของทารกที่เลี้ยงด้วยนมผง มีแบคทีเรียอีโคไล มากกว่า
ทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่หลายพันหลายหมื่นเท่า
น้ำนมเหลือง หัวน้ำนม Colustrum
น้ำนมน้ำเหลือง หรือ หัวน้ำนม คอลอสตรัม (colustrum) คือ น้ำนมแรกที่ผลิตจาก
ต่อมน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภายใน 72 ชั่วโมงแรกหลังการคลอด เป็นอาหาร
ชนิดแรกของทารกซึ่งจัดว่ามีสารอาหารสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากน้ำนมเหลืองอุดมไป
ด้วยสารอาหารทุกชนิดที่ทารกต้องการ มีภูมิคุ้มกันที่จำเป็นครบถ้วนจากแม่ และ
growth factor ซึ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก การได้รับน้ำนม
เหลืองเมื่อแรกเกิดจึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทารกเพื่อเผชิญโลกภายนอก
ในอนาคต ทารกที่ได้รับน้ำนมเหลืองจะแข็งแรงกว่าทารกที่ไม่ได้ดื่มนมเหลือง เพราะ
จะทำให้ภายในลำไส้มีปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าและมีโอกาส
ติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น E.coli น้อยกว่าทารกที่ไม่ได้รับน้ำนมเหลือง นอกจากนี้ยังช่วย
กระตุ้นให้ทารกขับถ่ายอุจจาระครั้งแรก ช่วยขจัดบิลิรูบินส่วนเกินและป้องกันอาการ
ดีซ่านในทารกแรกเกิด น้ำนมเหลือง (คอลอสตรัม) มีลักษณะเป็นของเหลวใส
 
สีเหลือง มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าน้ำนมปกติเล็กน้อย 
สาระสำคัญที่พบในน้ำนมเหลือง (คอลอสตรัม) คือภูมิคุ้นกันธรรมชาติ ได้แก่
1. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน จี ช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
2. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน เอ เป็นด่านป้องกันแรกต่อเชื้อโรคโดยป้องกันเยื่อบุผิว
ในช่องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
 
3. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน เอ็ม เพิ่มความสามารถในการกลืนกินและกำจัดการ
รุกรานของเชื้อโรค
 
4. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน อี ทำปฏิกิริยาเบาบางต่อฮิสทามีนที่ช่วยหลั่งน้ำย่อยใน
กระเพาะอาหารและมีผลต่อต้านเชื้อปรสิตในสำไส้
5. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน ดี กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเซลล์เม็ดเลือดขาว
เมื่อแม่วัวคลอดลูก คอลอสตรัมที่ผลิตได้ 5 ลิตรแรกจะนำไปเลี้ยงลูกวัว ส่วนที่เหลือ
25 ลิตรนำไปใช้สำหรับการบริโภคของมนุษย์ 
 

 
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มิได้จำกัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตสายพันธ์ใด โดยเฉพาะ
 
 
……….ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่ได้จากวัวสามารถให้คุณ
ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพในมนุษย์เช่นเดียวกันกับที่ให้กับสัตว์ใด ๆ ก็ตาม เป็นบางสิ่ง
บางอย่างที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยสารแอนตี้บอดี้ที่มีอยู่ในนมน้ำเหลืองของวัว กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่สกัดจากน้ำนมเหลืองของวัวสามารถให้คุณ
ประโยชน์เช่นเดียวกับที่ทารกแรกเกิดได้รับจากน้ำนมแรกของมารดาของตนเอง
………ความสามารถในการรับข้อมูลภูมิคุ้มกันที่ส่งผ่านจากวัวมาสู่มนุษย์ มีศักยภาพที่
ก่อให้เกิดการวิวัฒนาการในทางที่เราจะมองถึงการป้องกันโรคด้วยยาก
………พึงระลึกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์และวัวควายโอกาสสัมผัส
กับจุลินทรีย์ขนาดเล็กต่างๆชนิดเดียวกันคนและสัตว์ต่างก็อาศัยอยู่ในโลกแห่ง
จุลินทรีย์ประเภทเดียวกันและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงาน
เหมือนๆ กัน
………เมื่อวัวต้องเผชิญกับการพบเจอกับแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อปรสิต ระบบภูมิคุ้มกันของมันจะ
ตอบสนองแล้วก็จดจำ จากนั้นความทรงจำของภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะถอดรหัสเป็น
โมเลกุลความทรงจำขนาดเล็ก ๆ ที่เราเรียกกันว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 
การเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์แฟกเตอร์
ดีกว่าน้ำนมเหลืองของวัวหรือไม่?
 1. ต่างจากอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) หรือแอนตี้บอดี้ (antibodies) ที่พบ
ได้ในน้ำนมเหลืองของวัว ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิดอาหารแพ้ขณะที่
น้ำนมเหลืองของวัวประกอบด้วยแอนตี้บอดี้ที่ สามารถเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาแพ้ได้
ในคนบางคน
2. มีการประมาณการว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไอโซเลท (transfer factor isolate)
ประกอบด้วยแฟกเตอร์เดี่ยว ๆ มากกว่า 200 ชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็น “แฟกเตอร์ที่สุ่ม
มาได้เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมัน ประกอบด้วยส่วนที่ทรงพลังมาก
ที่สุดของน้ำนมเหลืองของวัว  นั่นเอง
3. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ไอโซเลท ไม่มีลักษณะสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงร่างกาย
ของมนุษย์จะไม่ปฏิเสธมันในฐานะ สิ่งแปลกปลอม แต่น้ำนมเหลืองของวัวประกอบ
ด้วยองค์ประกอบที่อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับใน ร่างกายมนุษย์
4. เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพอย่างชัดเจน คนคนหนึ่งจะต้องดื่มน้ำนมเหลืองปริมาณ
มหาศาลเพื่อให้เท่ากับเครื่องดื่มสกัด ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่พบในผลิตภัณฑ์ที่
สกัดออกมาแล้ว ผ่านแฟกเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เหล่านี้ โดยความเป็นจริงแล้วเราสามารถ
หยิบยืมความทรงจำของภูมิคุ้มกันจากแหล่งกำเนิน ที่สอดคล้องกันนั่นก็คือวัวซึ่งมี
ประสบการณ์พบเจอกับการติดเชื้อ จุลินทรีย์ มาเป็นร้อย ๆ ครั้งแล้ว ดังนั้น เมื่อเรา
เผชิญกับจุลินทรีย์ชนิดใด ๆ เหล่านี้เหมือนกับที่
เราเผชิญอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุก ๆ วัน เราจึงได้รับประโยชน์อย่างคาดไม่ถึง
ภูมิคุ้มกันของ เราก็จะผลักดันให้เกิดการข้ามขั้นตอนการบ่งชี้และทำความ รู้จัก ซึ่ง
ปกติจะเป็นช่วงเวลาเดี่ยวกับที่เรากำลังเจ็บป่วย และตรงไปสู่รูปแบบของการโจมตี
หรือการต่อต้านในขั้นตอนที่สอง

 
ความแตกต่างระหว่างน้ำนมเหลืองของวัว
 
และสารสกัดทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
 
 
 ……….โดยธรรมชาติแล้วน้ำนมเหลืองของวัวจะประกอบด้วย ทรานสเฟอรร์ แฟกเตอร์
ที่สุ่มมาบางชนิด แต่ “เครื่องดื่มสกัด” โดยรวมของแฟกเตอร์เหล่านี้จะเจือจางลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ไอโซเลทที่สกัดออกอย่างเข้มข้น กล่าวอีกนัย
หนึ่งความสามารถในการ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากน้ำนมเหลืองของวัว เป็นผลให้
เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ การดื่มน้ำนมเหลืองอย่างเดียวทั้งหมด อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในกลุ่มผู้ที่มีอาการแพ้นมวัวได้
……….“ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ มักโฆษณาว่ามีการรวมทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ต่าง ๆ ไว้ด้วย
กันแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการสกัดที่มีการจดสิทธิ บัตรโดยเฉพาะ
ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความหลากหลายและเข้มข้นมากขึ้น”
 

 สอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ ติดต่อ ปวันรัตน์ 081-562-5177 /088-5782624 

 

ปวันรัตน์ Line ID : 4life4good

 

 

 

email: 4life4good@gmail.com

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good