Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การทำงานของ Transfer Factor

วันที่: 04-08-2016

การทำงานของ Transfer Factors


ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จะเก็บข้อมูลที่สามารถส่งผ่านจากเซลล์ภูมิคุ้มกันหนึ่ง

 

ไปสู่เซลล์ภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งได้ (Transfer factors contain information

 

that can be transferred from one immune cell or system toanother)

 

นั่นหมายความว่า ร่างกายของเราสามารถหยิบยืมความรู้ของระบบภูมิคุ้มกัน

 

ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาช่วยเราในการทำความรู้จัก, ตอบสนอง และจดจำ ได้

 

(That means that your body can borrow the immune education of

 

other animals to help it Recognize, Respond to, and Remember)

        
แหล่งที่มาของ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์


     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะมีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในมนุษย์

 

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ จะมีในน้ำนมเหลืองของแม่(น้ำแรกคลอด) หรือ

 

colostrum ที่มาจากระบบภูมิคุ้มกันที่มีการสั่งสมประสบการณ์ของแม่ที่ส่งผ่าน

 

ไปสู่ทารกแรกคลอด ผ่านน้ำนมเหลือง (น้ำนมครั้งแรกที่ลูกของมนุษย์หรือสัตว์

 

ได้รับทันทีหลังจากการเกิด) น้ำนมเหลืองจะอุดมด้วยกองทัพของส่วนประกอบ

 

ของภูมิคุ้มกันจำนวนมากที่ส่งผ่านไปยังทารกแรกเกิด ด้วยกระบวนการดังกล่าว

 

ระบบภูมิคุ้มกันของทารกแรกเกิด จึงได้รับประโยชน์จากภูมิคุ้มกันที่มีอายุ

 

มากกว่าในการต่อสู้กับผู้บุกรุก(เชื้อโรคต่างๆ) นับล้าน ๆ ตัว นอกจากนี้ ครูผู้

 

สอนภูมิคุ้มกันที่มาจากน้ำนมเหลืองของแม่ยังช่วยสอนเซลลืภูมิคุ้มกันของทารก

 

อีกด้วย จึงทำให้ทารกสามารถจัดตั้งการต่อสู้ป้องกันของตนเองได้ในอนาคต

 

และยังได้ค้นพบว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ยังพบในน้ำนมเหลืองของวัว และ

 

ไข่แดงของไข่ไก่ (มนุษย์ วัว และไก่ มีโมเลกุลของ Transfer factor  ที่เหมือน

 

กัน) จึงสามารถให้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน เมื่อนำมาใช้กับ

 

มนุษย์

  ผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ Tri-Factor ประกอบด้วย


1.Transfer Factorจากน้ำนมเหลืองของแม่วัว(Colostrum)

 

2.Transfer Factor จากไข่แดง (Egg)

 

3.NanoFactor จากน้ำนมเหลืองของแม่วัว (Colostrum)

 

 โปรตีนขนาดเล็กจากน้ำนมเหลืองของแม่วัว (Even smaller proteins from

 

cow colostrum) ช่วยเพิ่มการสื่อสารและประสานงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน

 

(Enhances immune cell communication and coordination) 

 

ความแตกต่างระหว่างสารอาหาร

 

ในน้ำนมเหลืองของวัว กับ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์


น้ำนมเหลืองของวัว (Colostrums) ประกอบด้วย

 

1. วิตามิน/เกลือแร่ต่างๆ 

 

2. น้ำ

 

3. ไขมัน

 

4. คาร์โบไฮเดรต(แล็คโตส)

 

5. อิมมิวโนโกลบูลิน

 

6. ฮอร์โมนเพิ่มการเจริญเติบโต

 

7. ทราสเฟอร์แฟกเตอ

 

คุณประโยชน์ของ Colostrum ตัวประกอบคุ้มกันโรค Immune Factors จาก

 

การศึกษาทางการแพร์ทย์และการรักษาพบว่าตัวประกอบภูมิคุ้นกัน ที่อยู่ใน

 

แบคทีเรีย ยีสต์ และโปรตีนต่อต้านเชื้อโรค (ภูมิคุ้นกัน)Immunoglobulin

 

โปรตีนต่อต้านเชื้อโรค IgA และIgG มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ

 

โรคมากกว่า 19 ชนิด ช่วยป้องกันการเจ็บป่วย และมะเร็งบางชนิด ในน้ำนม

 

เหลืองจากวัววแม่ลูกอ่อนนั้น มีปริมาณ IgG ที่มากที่สุด*ในน้ำนมเหลืองของคน

 

มีสารโปรตีนภูมิคุ้นกันนี้เพียง 2% ในขณะที่ในน้ำนมเหลืองของวัววแม่ลูกอ่อน

 

นั้นมีมากถึง 8-25% ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในการต่อต้านการติด

 

เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทั้งปวง และช่วย

 

ป้องกันการอักเสบติดเชื้อได้อย่างดี                                                                                                          

สาระสำคัญที่พบในน้ำนมเหลือง (คอลอสตรัม) คือภูมิคุ้นกันธรรมชาติ ได้แก่

 

1. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน จี ช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

 

2. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน เอ เป็นด่านป้องกันแรกต่อเชื้อโรคโดยป้องกัน

 

เยื่อบุผิวในช่องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ และป้องกันการสะสมของ

 

เชื้อโรค

 

3. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน เอ็ม เพิ่มความสามารถในการกลืนกินและกำจัด

 

การรุกรานของเชื้อโรค

 

4. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน อี ทำปฏิกิริยาเบาบางต่อฮิสทามีนที่ช่วยหลั่งน้ำ

 

ย่อยในกระเพาะอาหารและมีผลต่อต้านเชื้อปรสิตในสำไส้

 

5. สารโปรตีน อิมมูโนโกลบิน ดี กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเซลล์เม็ดเลือด

 

ขาวเมื่อแม่วัวคลอดลูก คอลอสตรัมที่ผลิตได้ 5 ลิตรแรกจะนำไปเลี้ยงลูกวัว

 

ส่วนที่เหลือ 25 ลิตร นำไปใช้สำหรับการบริโภคของมนุษย์


 

 

 

ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177

 

 

เรามีวิธีที่ทำให้ทุกท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาประหยัดสุดสุด

โทรสอบถามได้ที่ 

ปวันรัตน์ Line ID : 4life4good

 

 

 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good