Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ปวันรัตน์ ผู้บริหารทีมระดับ PD

วันที่: 02-10-2014

 ปวันรัตน์ พูนพิมลชาติ (อู๊ด)

เจ้าของเว็บไซต์ : www.4life4good.com

 

ผู้บริหารระดับ Presidential Diamond (PD)

 

ทีม 4lifeAchieveGroup

 

ติดต่อ 081-562-5177 

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจ 4 ไล้ฟ์คะ 

 


 Line ID : 4life4good

 


Email :4life4good@gmail.com

 

 

ยินดีที่จะได้รู้จักกันคะ หรือสมัครได้ที่ www.4life4good.com

 

 

 

มาทำความรู้จักกันเลย


ประวัติการศึกษา    

 

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย

อ.สะเดา จ.สงขลา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารการเงิน : บธบ.เกียรตินิยมอันดับ1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • จบปริญญาโท MBA : Master of Business Administration (หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 

ปี 2537 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด

             เจ้าหน้าที่สินเชื่อภูมิภาค  สาขาประตูน้ำพระอินทร์  

             บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ  จำกัด

ปี 2541  ศึกษาต่อ ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตที่ AIA (ประสบการณ์ทำงานด้านประกันชีวิต

มากว่า 17 ปี)  คุณวุฒิประกาศนียบัตรรับรองทางอาชีพ 

 • กรรมการก่อตั้ง กลุ่ม Wealth Maker Group จัดอบรมและทำสัมมนาการ

ลงทุน

 • สิทธิบัตรที่ได้รับ   - สิทธิบัตรตัวแทนประกันชีวิตสังกัดบริษัท เอ.ไอ.เอ
 • สิทธิบัตรการขาย Universal Life (การวางแผนการเงินส่วนบุคคล)
 • Single License Investment Consultant (ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลัก

ทรัพย์) จาก กตล. ปี 2552)

 • FChFP -   Fellow Chartered Financial Practitioner   คุณวุฒิทาง

วิชาชีพสำหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน ปี 2556

 

กิจกรรมทางสังคม

 • เลขาธิการสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง ปีบริหาร 2551 – 2552
 • อุปนายกที่ สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง ปีบริหาร 2552 – 2553
 • ประธานฝ่ายครอบครัวสัมพันธ์สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง ปีบริหาร 2557-

2558   

 • นายกสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง ปีบริหาร 2559-2560

กิจกรรมทางศาสนา ประธานชมรมใต้ร่มธรรม วัดกระต่ายทอง ราชบุรี

 

ปัจจุบัน  เจ้าของเวบไซต์  www. 4life4good.com 

 

ตำแหน่งผู้บริหารทีมงานระดับ Presidential Diamond

  

บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

คติ อยู่ในที่อยากอยู่ กับคนที่เรารักและรักเรา ทำสิ่งที่ถูกต้อง อย่างรู้จุดหมาย

 

 

ติดต่อ 081-562-5177/088-578-2624 ปวันรัตน์(อู๊ด)

 

ได้ทุกวัน, Email :4life4good@gmail.com

 

LINE ID : 4life4good สอบถามทาง lineได้นะคะ   

 

 

 

 

Why Jion 4Life

 

 “อยู่ในที่ที่อยากอยู่ กับคนที่เรารักและรักเรา ทำสิ่งที่ถูกต้อง อย่างรู้จุดหมาย”

 

นี่คือคติประจำใจของหญิงสาวที่มีนามว่า “อู๊ด....ปวันรัตน์  พูนพิมลชาติ” 

      

  ยินดีที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตและแนวคิดการทำงานของอู๊ดคะ  อู๊ด

 

เป็นลูกหลานของครอบครัวชาวใต้ ที่เกิดกรุงเทพแล้วไปเติบโตที่จังหวัดระนอง

 

และสงขลา อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อรับราชการด่านศุลกากร พ่อแม่ของอู๊ดท่าน

 

เริ่มต้นสร้างครอบครัวมาจากศูนย์ พ่อไม่ได้เป็นคนมีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวมา พ่อ

 

ใช้ความดี  ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความอดทน สร้างครอบครัวโดยมีแม่ทำขนม

 

ต้มข้าวโพดขาย  อู๊ดมีพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างของความขยันตั้งใจ เพราะพ่อแม่ไม่

 

อยากให้ลูกๆ ทั้ง3 คน ต้องมาลำบากเหมือนท่าน  พ่อของอู๊ดมาจากครอบครัวที่

 

ไม่มีฐานะเป็นลูกชาวนาธรรมดา พ่อใช้ธรรมะจากที่ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่วัยรุ่น

 

จนได้เป็นพระมหาเปรียญ 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและใช้วุฒิทางพระหา

 

งานทำ 

      ชีวิตพ่อไม่ได้สุขสบาย พ่อของอู๊ดต้องดิ้นรนและพยายามมาก ท่านทำหน้าที่

 

การงานด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตมาตลอด จึงทำให้พ่อไม่ค่อยก้าวหน้ามากนัก

 

ในอาชีพพ่อต้องทำงานหนักกว่าเพื่อนๆหลายคน โดยมีแม่ที่ไม่ยอมอยู่เฉยๆ ทั้งคู่

 

มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ยกระดับฐานะครอบครัว เพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆ   ทุกสิ่ง

 

ทุกอย่างที่พ่อแม่ทำมา ลูกๆ รับรู้ และนี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ “อู๊ด” ลูกสาว

 

คนเดียวของท่าน อยากเป็นของขวัญที่สวรรค์ได้มอบตอบแทนความยาก

 

ลำบากความทุกข์ที่พ่อเคยเผชิญมา

       อยากให้พ่อภาคภูมิใจในลูกสาวคนนี้ อู๊ดจึงตั้งใจเรียนและเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ดี  

 

อู๊ดจบปริญญาตรีบริหารการเงิน เกียรตินิยม จากมหาวิทยลัยกรุงเทพ จบปริญญา

 

โท MBA จากหอการค้า หวังจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กับครอบครัวพูนพิมลชาติต่อไป

 

ในวันที่ไม่มีพ่อแล้ว

 

... แต่ทุกท่านคะเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปอยู่ในดินที่ไม่เหมาะก็ไม่มีทางเติบโตแผ่

 

กิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ ในที่ที่เราเห็นว่ามีโอกาส....ไม่ได้มีโอกาส

 

ในทุกๆพื้นที่นะคะ หากเราไปอยู่ในมุมที่ไม่ได้เอื้อหรือสร้างโอกาสให้กับเรา

 

ได้จริง ฝันที่ใหญ่ของเราก็คงได้แค่ฝันเล็กๆ และนี้เองทำให้อู๊ดไม่เคยปิด

 

กั้นโอกาสดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตของตน ...

 

       อู๊ดเป็นคนชอบเรียนรู้เอง ลงมือทำเอง เพราะติดนิสัยอยากให้พ่อภูมิใจ แม้

 

วันนี้พ่อไม่ได้อยู่เห็นชีวิตลูกสาวของพ่อแล้ว แต่อู๊ดเชื่อว่า พ่อยังเฝ้ามองเราอยู่

 

จากสวรรค์  

 

       เห็นโอกาสของการทำงานด้วยระบบเครือข่ายมานานแล้วคะ แต่ยังไม่เคยมี

 

บริษัทไหนโดนใจใช่เลย ที่เปิดใจมากกับ 4 ไล้ฟ์ เพราะที่นี้ให้โอกาสทำการ

 

ตลาดออนไลส์และถูกใจวิชาการของบริษัทที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจริงๆ โดย

 

แพทย์และเภสัช คะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ 4 ไล้ฟ์ ที่นี่สร้างอนาคตที่ดีให้

 

กับเราได้ ขอแค่มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง การก้าวเดินเท่ากับการ

 

เคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ช้าไม่นานเราก็มีโอกาสไปถึงฝันและเป้าหมายที่เราวางไว้

 

เมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ในดินที่ดีที่เหมาะมีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แน่นอน

 

      ให้ใช้ใจของตนเองและทีมงานร่วมเป็นหนึ่งเดียววันนี้แม้ยังไม่สำเร็จไม่ได้

 

ความหมายว่าวันหน้าข้างจะไม่สำเร็จ หาแรงบันดาลใจให้เจอ ให้ทำเพื่อคนอื่น


อย่าทำเพื่อตัวเอง โอกาสของความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าคะ

 

 

มาเป็นครอบครัว 4 ไล้ฟ์กันนะคะยินดีต้อนรับคะ

 

สนใจจะมาร่วมสายงานเดียวกัน ติดต่อมาที่่ ปวันรัตน์ (อู๊ด) ได้นะคะ

 

 

081-562-5177/088-578-2624

 

 

 Line ID : 4life4good

 

 

 Email : 4life4good@gmail.com 

 


เดินทางไปสู่เป้าหมายกัน"We will walk together"

 

 

ประมวลภาพ "ปวันรัตน์  พูนพิมลชาติ"

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมช่วยทีมงาน

 

 

 

   

 

  in 4Life...We do't walk alone

 

 

 

 

 

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ ดร.ปวันรัตน์ (หมออู๊ด) 081-562-5177       

 

 

Line ID : 4life4good