Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จาก 4ไล้ฟ์

วันที่: 16-02-2014

วีดิโอรวมถึงทุกขั้นตอนของการผลิตอย่างมีคุณภาพ

ทำให้ผลิตภัณฑ์ 4life มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์

 

 
 

 

  

 

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor)จาก4ไล้ฟ์

 


      ได้มาจากการกรองแบบละเอียด ของหัวน้ำนมวัวแรกคลอด (Colostrum)
 
และจากไข่แดง สำหรับโมเลกุลที่ได้มาจากการกรองอย่างละเอียดและถูกฉีดให้
 
เป็นละอองฝอยรวมถึงทำให้แห้งของหัวน้ำนมของแม่วัว ประกอบด้วยสาระ
 
สำคัญ 2 ประเภท คือ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ที่มีอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรอง
 
แบบละเอียด ซึ่งมีโมกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดาลตัน และโมเลกุลนาโน
 
แฟรกชั่น ซึ่งอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรองแบบนาโนและมีน้ำหนักโมเลกุล
 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,500 ดาลตัน ได้รับการคุ้มครองโดยการจดสิทธิบัตรของ
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor)จาก4ไล้ฟ์


      ได้มาจากการกรองแบบละเอียด ของหัวน้ำนมวัวแรกคลอด (Colostrum)

 

และจากไข่แดง สำหรับโมเลกุลที่ได้มาจากการกรองอย่างละเอียดและถูกฉีดให้

 

เป็นละอองฝอยรวมถึงทำให้แห้งของหัวน้ำนมของแม่วัว ประกอบด้วยสาระ

 

สำคัญ 2 ประเภท คือ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ที่มีอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรอง

 

แบบละเอียด ซึ่งมีโมกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดาลตัน และโมเลกุลนาโน

 

แฟรกชั่น ซึ่งอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรองแบบนาโนและมีน้ำหนักโมเลกุล

 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,500 ดาลตัน ได้รับการคุ้มครองโดยการจดสิทธิบัตรของ

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

• ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์  คือ สารสกัดบริสุทธิ์และเข้มขั้น จากน้ำนมเหลืองของ

 

วัว และโปรตีนจากไข่แดงไก่ จำนวน 1 แคปซูล ของ ทราสเฟอร์แฟกเตอร์

 

แอดวานซ์ฟอร์มูล่า เท่ากับ น้ำนมเหลืองของวัว ขนาด 500 มก.จำนวน 45

 

แคปซูล (ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เป็นแฟกเตอร์เดี่ยวมากกว่า 200ชนิด ซึ่งเป็น

 

แฟกเตอร์ที่สมบูรณ์จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ เพราะฉะนั้น คนที่ แพ้นมวัว จึง

 

สามารถใช้ได้)

 

4 ไลฟ์ นาโนแฟกเตอร์ 3 สิ่ง ที่ทุกคนควรต้องรู้


1. อะไร คือ สารสกัดนาโน แฟกเตอร์

 

     นาโนแฟกเตอร์  คือ สารสกัดของโมเลกุลตัวเล็ก ๆ ขนาดนาโนเข้มข้น

 

(นาโน = หนึ่งส่วนพันล้าน) ลิขสิทธิ์เฉพาะของ 4 ไล้ฟ์ เป็นโมเลกุลน้ำหนักน้อย

 

มาก ที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่งซึ่งพบได้ในน้ำนมเหลืองของแม่วัวโมเลกุล

 

ขนาดนาโน (คล้ายๆกับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์  ถูกออกแบบโดยระบบภูมิคุ้มกัน

 

เพื่อระบบูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงปลอดภัยในการใช้และให้ผลดีต่อคนทุกคน ทุกเพศ

 

และทุกวัย

 

2. นาโน แฟกเตอร์ คือ สุดยอดนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกัน

 

โดยเพิ่มความเฉลียวฉลาดและการรับรู้ทางธรรมชาติของเซลล์ภูมิคุ้มกันของ

 

ร่างกายของเรา

 

3. มีขนาดที่เล็ก 4 ไลฟ์ นาโนแฟกเตอร์  รวบรวมจุดเด่นมากมายในการส่งเสริม

 

การทำหน้าที่อย่างเหมาะสมทางระบบภูมิคุ้มกันของคุณ  เมื่อนาโนแฟกเตอร์ถูก

 

นำเสนอ เครือข่าย “การสั่งการแลการควบคุม” ของระบบภูมิคุ้มกันจะมีความ

 

เฉลียวฉลาดมากขึ้น เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราจะรับรู้ดีขึ้นว่า เมื่อไร ที่ควร

 

แสดงออก จะแสดงออกอย่างไร และเมื่อไร ที่ควรจะหยุดพัก (ช่วยปรับสมดุล

 

 

ของระบบภูมิต้านทาน)

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีประโยชน์ ในการ ช่วยปรับสมดุล ของ

 

ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และช่วยในการ ดูแล และฟื้นฟูร่างกาย

 

ที่ทรุดโทรม อันเกิดมาจากปัญหาสุขภาพและอาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน 

 

 

           

เมื่อร่างกายมีการติดเชื้อไวรัส จะส่งสัญญาณให้ระบบภูมิคุ้มกันหลั่งสาร

 

Cytokine ออกมากระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันตื่นตัว ซึ่งเซลล์แรกที่จะตอบโต้เชื้อ

 

ไวรัสคือ NK Cells (Natural Killer Cells หรือ เซลล์เพชฌฆาต)ซึ่งในภาวะปกติ

 

NK Cells จะเริ่มกำจัดเชื้อไวรัสจากมีการติดเชื้อ 3-5 วันและหลังจาก 3-5 วัน

 

T-Cell และระบบแอนตี้บอดี้จะเริ่มทำงานและกำจัดเชื้อไวรัสให้สิ้นซาก

 

            แต่ถ้าร่างกายได้รับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) NK

 

Cells จะเริ่มกำจัดเชื้อไวรัสหลังจากมีการติดเชื้อแค่ 1.5 วัน ทำให้ร่างกาย

 

สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้เร็วขึ้น ลดการเจ็บป่วยและฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้

 

เร็วกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์

 

 

 

ผลงานวิจัยประสิทธิภาพการเสริมภูมิคุ้มกันของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

            จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งหมด 198

 

ชนิดที่มีในท้องตลาด เป็นเวลาถึง 7 ปี ที่ทำการศึกษาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์

 

การแพทย์ของสหรัฐอเมริการและรัสเซีย พบว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถ

 

กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงที่สุด คือ

·   

 

 (ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล 

 

 

Increases Immune System Effectivenees

 

  

การรับรองของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ (2:55 นาที)

 

 

 

สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มาจากพื้นฐานภูมิต้านทาน  

 

       วิวัฒนาการใหม่ทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดี    

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์มาถึงมือคนไทยแล้ว

 

 

 

 

  

จากงานศึกษาวิจัยเรื่องภูมิต้านทานเรื่องวัณโรค ในปี ค.ศ.1949 ทำให้ค้นพบ

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ซึ่งเป็นสารส่งต่อภูมิต้านทานให้กับคนได้ ปัจจุบัน 

ทั่วโลกมีการใช้งบประมาณกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการศึกษา

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

 

 

     

 

 

 

 ได้จดสิทธิบัตรในปี 1989  และวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี 1998 มียอดจำหน่ายเติบโตมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในปี 2001 ถูกขยายการจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 40 ประเทศ จนติดอันดับ

เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ติดอันดับที่ 15 ในทำเนียบ

500 บริษัทเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา  

 

 

 

 

 

 

 

 

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่

ทั่วโลกยอมรับ    

 

   

          

 

  • โดยมีการรับรองทางการ คือ PDR ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

 

           

 

  หนังสืออ้างอิง PDR (Physician 's Desk Reference)  

 

    PDR (Physician Desk Reference)  เป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์

 

ที่เป็นที่ยอมรับ มากที่สุด และถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า

 

475,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแนวทางให้กับ

 

แพทย์ซึ่งพบได้ในห้องทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล และร้านขายยาทั่วไป

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

     PDR  ถูกให้การยอมรับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์  ที่มีความเป็น

 

กลางโดยปราศจากอคติ เพื่อให้แพทย์ทำการค้นหาข้อมูลและแนะนำยาหรือ

 

อาหารเสริม PDR ได้ถูกตีพิมพ์เพื่อให้แพทย์ทั่วโลกอ้างอิงใช้มาเป็นเวลา

 

มากกว่า 60 ปี เป็นที่ทราบกันในวงการแพทย์ว่า อาหารเสริมที่มีชื่อระบุอยู่ใน

 

 PDR เท่านั้นถึงจะทานได้อย่างปลอดภัย มีผลการวิจัยรองรับว่ามี

 

สรรพคุณที่ดี  และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

      ตั้งแต่ปี คศ.2003 ผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ถูกบันทึกลงใน

 

หนังสือPhysician 's Desk Reference สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์  4Life ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

 

บันทึกอยู่ในหนังสือ PDR ตั้งแต่ปีคศ.2003-2008 อย่างต่อเนื่อง   PDR ฉบับปี

 

2011 ให้ข้อมูลสินค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับ4Life Transfer Factor และ 4Life

 

Transfer Factor Plus Tri-Factor  PDR 2011ได้ลงเกี่ยวกับ Transfer Factor

 

หน้า 3544  PDR  

 

        

 

   ได้ใบรับรองฮาลาล

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั่วโลก ปัจจุบัน

 

ผลิตภัณฑ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์มีจำหน่วย ทั่วโลก โดยบริษัท 4Life research

 

มีสาขาจำหน่าย มากกว่า 70 ประเทศ

 

 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good