Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Transferfactor เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร?

วันที่: 16-02-2014

ระบบภูมิคุ้มกัน คือ ปราการที่ยิ่งใหญ่

 

ระบบภูมิคุ้มในร่างกายจะช่วยป้องกัน เราให้พ้นจากสิ่งแปลกปลอม เช่น ไวรัส แบคทีเรีย

 

เชื้อรา   โปรตีนไม่เหมาะสม และเซลล์ผู้ทรงอิทธิพล ในระบบภูมิคุ้มกันโรค ของเราชนิด

 

หนึ่งคือ macrophages หรือ phagocytes เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีลักษณะ

 

คล้ายตัวแพ็คแมน ในเกมซึ่งอยู่แนวหน้า ของหน่วยป้องกัน พวกมันสามารถ

 

โจมตีผู้บุกรุกแปลกหน้า เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย และกลืนกินมัน

 

ดร.karlheinz Schmidt ได้กล่าวว่า “หน้าที่ที่ดีที่สุดของระบบป้องกัน

 

ของร่างกายขึ้นอยู่กับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอ

 

 

เซลของระบบภูมิคุ้มกัน

 

 

 

 

 

 

 

ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร?

 

ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีอยู่ทั่วร่างกาย เปรียบเหมือนกองทัพทหาร ที่ป้องกัน

 

ประเทศ ประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง (เป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว) คือ

 

หน่วยทหาร และท่อน้ำเหลืองที่ภายในจะเป็น น้ำเหลือง และเซลล์เม็ดเลือดขาว

 

เชื่อมต่อระหว่างต่อมน้ำเหลืองด้วยกันเอง และเชื่อมต่อเข้ากับเส้นเลือด คือ

 

เส้นทางเดินทัพของทหาร ม้าม ไขกระดูก ต่อมทอนซิล Payer’s patch ที่อยู่

 

ตามเยื่อบุทางเดินอาหาร เป็นที่ตั้งฐานทัพของทหาร สิ่งแปลกปลอมต่างๆรวม

 

ทั้งจุลชีพที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจะผ่านเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองจากตำแหน่ง ที่เข้าสู่ร่างกาย

 

เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองเฉพาะที่ และผ่านทางเส้นเลือดและท่อน้ำเหลืองกระจายไปทั่ว

 

ร่างกาย


 

ที่มาของภูมิคุ้มกัน

 

1. ภูมิคุ้มกันที่ผ่านทางรกจากแม่สู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ ส่วนใหญ่เป็น IgG

 

ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลงและหมดไปเมื่อทารกอายุ 6 เดือน ทารกแรก

 

คลอดจึงได้ภูมิคุ้มกันนี้คอยป้องกันโรคต่างๆ ขณะร่างกายยังอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันที่

 

ได้จากน้ำนมแม่ ส่วนใหญ่เป็น IgA

 

2.ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยระบบภูมิคุ้มกัน

 

จะสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเหล่านั้นและส่วนใหญ่คงอยู่ใน ร่างกายตลอดชีวิต

 

หากเชื้อเดิมเข้าสู่ร่างกายอีก ก็จะถูกกำจัดออกไปโดยไม่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเดิม เช่น

หัด   หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส ไวรัสตับอักเสบบี

 

3.ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการได้รับวัคซีน (active immunity) เป็นการเลียนแบบการ

 

ติดเชื้อในธรรมชาติ โดยใช้เชื้อที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ หรือบางส่วนของเชื้อที่มี

 

คุณสมบัติเป็น antigen เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโดย

 

ไม่เกิดโรคอย่าง การติดเชื้อโดยธรรมชาติ ได้แก่ วัคซีนชนิดต่างๆ ที่ให้ในเด็ก

 

ประมาณ 20 ชนิด และวัคซีนผู้ใหญ่อีกหลายชนิด

 

4.ภูมิคุ้มกันที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ฉีดเข้าไปในร่างกายให้ออกฤทธิ์ทันที (passive

 

immunity) เรียกว่า immunoglobulin ใช้ในกรณีที่รอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

 

ไม่ทัน ภูมิคุ้มกันเหล่านี้อยู่ในร่างกายไม่นานก็หมดไป มีทั้งชนิดรวมคือมีฤทธิ์

 

ต้านทาน antigen หลายชนิด คือintravenous immunoglobulin (IVIG) และ

 

ชนิดเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อแต่ละอย่าง เช่น ภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี

 

hepatitis B immunoglobulin (HBIG) ใช้ฉีดให้ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็น

 

พาหะไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันทารกติดเชื้อขณะคลอด หลังจากนั้นจึงฉีด

 

วัคซีนเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง นอกจากนี้ยังมีภูมิต้านทาน

 

พิษสุนัขบ้า rabies immunoglobulin(RIG)  บาดทะยัก tetanus antitoxin

 

(TAT) ภูมิต้านทานพิษงูที่เราเรียกกันว่าเซรุ่มต้านพิษงู (antivenom)

 

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่มนุษย์ ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ อันเนื่องมา

 

จาก ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ขาดความสมดุล และมีความผิดปกติ

   

ระบบภูมิต้านทานที่ผิดปกติ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ 3 ประเภท

 

1.ภูมิต้านทานเพี้ยนในร่างกาย 

 

2.ภูมิต้านทานไวเกิน   

 

3.ภูมิต้านทานต่ำ 

 

 

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีประโยชน์ ในการ ช่วยปรับสมดุล ของ

 

ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และช่วยในการ ดูแล และฟื้นฟูร่างกาย

 

 

ที่ทรุดโทรม อันเกิดมาจากอาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน 

 

Transferfactor  เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร

 


       Transferfactor ช่วยเร่งความเร็วของขั้นตอนการทำความรู้จักที่สำคัญ


……….คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดของเชื้อโรคผู้บุกรุกคือช่วง เวลาที่

เราเริ่มมีอาการแย่ลงจากการติดเชื้อแล้ว? จึงเป็นที่มาของเหตุผลว่ายิ่งทำความรู้จักผู้

บุกรุกได้เร็วเท่าไร อาการเจ็บป่วยก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้น

……….การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มทีต้องใช้เวลาถึงสิบ สี่วัน

จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงผลกระทบของการ

“แสดงการต่อสู้” กับการติดเชื้อ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถ “เหนี่ยวนำ” หรือเร่ง

อัตราช่วงเวลาแห่งการทำความรู้จักนั้นให้เร็วขึ้นได้ วารสารการบำบัดทางชีวภาพ

(Biotherapy) รายงานว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถกระตุ้นการตอบสนองให้เกิด

ขึ้นภายในเวลาน้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง


……….จึงเป็นอันชัดเจนว่า ถ้าเราเพิ่มเติม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เข้าไปในคลัง

สรรพาวุธภูมิคุ้มกันของเรา การส่งผ่านข้อมูลจากเซลล์สู่เซลล์ก็จะเพิ่มขึ้น คุณจะเห็น

ได้ว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะทำงานสอนเซลล์ภูมิคุ้มกันใหม่ ๆ เกี่ยวกับภัยคุกคาม

เก่า ๆ ที่ผ่านมา ผลก็คือ เราสามารถพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและมี

ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นโดยมี ศักยภาพที่จะต่อสู้กับการจู่โจมทำร้ายร่างกายได้อย่างต่อ

เนื่อง
……….ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะกระตุ้นความสามารถระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้

ทำความรู้จักและตอบโต้กับสาร แอนติเจนต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งยังจัดเป็นสาร

ธรรมชาตาและทำงานด้วยการ “สอน” ระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้สามารถแยกสารติด

เชื้อต่างๆ ที่เข้ามาโจมตีร่างกายของคุณทุก ๆ วัน


……….“สิ่งที่เราได้ค้นพบคือบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วต้นกาลเวลา เป็นสิ่งที่เรากลับ

มองข้ามจากม่านบังตาทางวิทยาศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมา เอง…มีบางสิ่งบางอย่างใน

นมน้ำเหลืองของวัวที่สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพดี ขึ้นได้”


            

  Tranferfactor ช่วยย่นระยะเวลาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันให้สั้นขึ้น

……….การทำงานอันโดดเด่นของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยให้การตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามได้เร็วขึ้น ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำแบบนั้นได้อย่างไร?

สิ่งต่อไปนี้จะแสดงภาพให้เห็นว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยเร่งการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไร?
 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะดาวน์โหลดข้อมูลพิเศษเก็บเข้าสู่ธนาคารความทรงจำของ

ภูมิคุ้มกันของมนุษย์
 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะสร้างพิมพ์เขียวให้เซลล์ทีลิมโฟไซท์ (T

Lymphocytecells) ของเราให้เดินรอยตาม เพื่อสร้างการจู่โจมต่อสู้ที่แคล่วคล่อง

ว่องไว เป็นการย่นย่อระยะเวลาที่จะต่อสู่กับการติดเชื้อของพวกมันให้สั้นลง

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะทำเครื่องหมายให้ภูมิคุ้มกัน นำทางให้ทีเซลล์มีปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อผู้บุกรุกได้รวดเร็วขึ้น
 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะช่วยขยายคลังเก็บข้อมูลแอนตี้บอดี้ของระบบภูมิคุ้มกันให้

กว้างขวางขึ้น เพื่อช่วยขยายความทรงจำของภูมิคุ้มกันให้จดจำและจัดการกับการติด

เชื้อใน อนาคตได้ดีขึ้น

  


ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สำหรับเด็ก


……….ความจริง : เด็กมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่และเสี่ยงต่อการติด

เชื้อ ซึ่งแพร่กระจายอยู่ในศูนย์ดูแลเด็กในตอนกลางวันและในโรงเรียนได้ง่าย

……….ความจริง : เด็ก ๆ มักชอบรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงและมีคุณค่าทาง

โภชนาการต่ำทั้ง ๆ ที่อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการส่งเสริมภาวะภูมิคุ้มกัน

……….ความจริง : เด็กจะแพร่กระจายการติดเชื้อได้เร็วมากภายในบริเวณโรงเรียน

และศูนย์ดูแลเด็กในตอนกลางวัน

……….ความจริง : การติดเชื้อทางหูกำลังเพิ่มขึ้นโดยการพึ่งยาปฏิชีวนะอย่าง

มากมายในการรักษา ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวอย่างรวดเร็วในการควบคุมการติด

เชื้อที่เกิด ขึ้นซ้ำใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า

……….ความจริง : การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปในเด็กเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะ

ภูมิคุ้มกันเฉื่อยชาและเกิดพัฒนาการของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะ

……….ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ปราศจากอันตรายใด ๆ มีความปลอดภัยอย่างมากและรั

บประทานง่าย เด็ก ๆ จึงดูเหมือนจะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากการเสริมอาหารด้วย

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เหล่านี้มักจะใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตราย ปลอดภัย และไ

ม่มีรสซึ่งสามารถใส่เพิ่มลงในส่วนผสมหรืออาหารใด ๆ ก็ได้อย่างง่ายดาย
           

ทำไมเด็ก ๆ จึงจำเป็นต้องรับประทานทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาลไปได้หลายพันดอลลาร์

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยหยุดยั้งวงจรอันร้ายกาจของอาการอักเสบ  หวัด

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยหยุดการใช้ยากปฏิชีวนะที่มากเกินไปและปลอดภัยในการ

สร้างความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก ๆ
 

สามารถให้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้อย่างปลอดภัยแก่ทารกตั้งแต่วัยเพียง

สามสัปดาห์

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177

 

 

เรามีวิธีที่ทำให้ทุกท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาประหยัดสุดสุด

โทรสอบถามได้ที่ 

ปวันรัตน์ Line ID : 4life4good

 

 

 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good