Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

วันที่: 25-12-2013

ข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ ทรานส์เฟอร์แฟกเตอร์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

 

 

หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ไม่ใช่ยารักษา

 

และมีผลการใช้แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน

 

 

กรณีภูมิคุ้มกันต่ำ

 

วิธีใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ให้ปรับตามอาการ

 

• ระยะที่ 1:ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3ครั้ง ครั้งละ 3

 

แคปซูล + ใช้ร่วมกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3 ครั้ง

 

ครั้งละ 30มล.+ใช้ร่วม น้ำมันปลา BioEFA มื้อละ 1เม็ด ก่อนอาหารเช้า+เย็น

 

• ระยะที่ 2-3: ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3ครั้ง ครั้งละ 4

 

แคปซูล + ใช้ร่วมกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูลล่า วันละ 3ครั้ง

 

ครั้งละ 30 มล.+ใช้ร่วม น้ำมันปลา BioEFA มื้อละ 1เม็ด ก่อนอาหารเช้า+เย็น

 

• ระยะที่ 4 : ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3ครั้ง ครั้งละ5

 

แคปซูล+ใช้ร่วมกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ฟอร์มูล่าวันละ 3ครั้ง ครั้งละ

 

30 มล.+ใช้ร่วม น้ำมันปลา BioEFA มื้อละ 1เม็ด ก่อนอาหารเช้า+เย็น

 

ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นและลดอาการติดเชื้อ

 

อักเสบ นอกจากนี้ยังช่วย ลดอาการแพ้หรืออาการข้างเคียง จากการรักษาโดยเคมีบำบัดและฉาย

 

รังสี ให้แพ้น้อยลงได้ ช่วยให้ผฟื้นตัวจากการรักษาโดยเคมีบำบัดได้เร็วขึ้น และช่วยให้มีคุณภาพ

 

ชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

กรณีที่ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง

 

 ควรเริ่มใช้จากปริมาณน้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น 

 

• สัปดาห์แรก ควรใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่าก่อนอาหารเช้า1ครั้ง

 

จำนวน 1แคปซูล

 

• สัปดาห์ที่2 ควรใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่าก่อนอาหารเช้าและเย็น 2

 

ครั้ง จำนวน ครั้งละ 1 แคปซูล

 

• สัปดาห์ที่ 3 ควรใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ก่อนอาหารเช้า-เย็น 2

 

ครั้ง จำนวน ครั้งละ 2 แคปซูล และรับประทานจนอาการจะดีขึ้น อาจใช้เวลา มากกว่า 3เดือน


ควรใช้ น้ำมันปลา BioEFA ร่วมด้วย วันละ 2 เม็ด ก่อนอาหาร เช้าและ เย็น ***

 

ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ จะมีส่วนช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาวะ

 

สมดุล และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

 

กรณีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

ใช้ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3 ครั้ง ครั้ง

 

ละ 1 แคปซูล การใช้ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาวะที่สมดุล และมีผลดีต่อ

 

ภูมิคุ้มกัน

 

 

 

• ภาวะอักเสบ  ใช้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3 ครั้ง   

 

ครั้งละ 2 แคปซูล และใช้ร่วม ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 3 ครั้ง  

 

ครั้งละ 1 แคปซูล

 

กรณีภูมิคุ้มกันไวเกิน

 

  • ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล การ

ใช้ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะช่วยจัดสมดุลในระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ภูมิดีขึ้น

 

  • ใช้ร่วมกับ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์

ฟอร์มูล่า วันละ 3ครั้ง ครั้งละ 30 มล.จะช่วยให้ปรับสมดุลในร่างกายได้

 

 ดูแลหัวใจหลอดเลือด

 

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ BCV(บีซีวี) 4แคปซูล/วัน คือ หลังอาหารเช้า 1

 

แคปซูล หลังอาหารเที่ยง 1 แคปซูล หลังอาหารเย็น 1 แคปซูล ก่อนนอน 1แคปซูล

 

ใช้ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ BIO BFA และ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พลัส และทรานสเฟอร์

 

แฟกเตอร์ริโอวิด้า 

 

 

***ไม่ควรใช้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ในคนที่ มีการผ่าตัดเปลี่ยน อวัยวะ ***

 

  

หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ไม่ใช่ยารักษา

 

และมีผลการใช้แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน

 

สนใจติดต่อสอบถาม  081-562-5177 / 088-578-2624 ปวันรัตน์

 

Line ID : 4life4good  

 

 

 

    email: 4life4good@gmail.com


 
 
ยินดีบริการคะสินค้าชุดโปรโมชั่นที่จำหน่ายทั้งหมด ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ
 

พิเศษสุด :มีวิธีที่ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในราคา ประหยัดสุดสุด                          

 

โทรสอบถามได้ที่ ปวันรัตน์ (อู๊ด) ยินดีให้คำปรึกษาฟรีคะ 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good